.

Remifol Folyo

Sürdürülebilirlik

Kalitenin sonuç değil bir süreç olduğu düşüncesini düstur edinmiş olan Remifol her alanda sürdürülebilir işler yapmaktadır.

Ürettiğimiz ürünlerdeki sürdürülebilir kalite yönetimi ile kalmayıp,

insan ve doğanın gelişim ve korunmasına yönelik politikaları da benimsemiş ve öyle de davranmaktadır.

 

Sürdürülebilirlik Politikamız;

  • Çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize değerli olduklarını hissettirecek sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak.
  • Yürürlükte yeralan tüm işçi sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili yasa ve düzenlemeleri takip ederek sürekli uygulamak.
  • Çevre kirliliği ve israfa karşı duyarlı olup, üretim süreçlerinde ve ofis çalışmalarında minimum tüketim ve kirlilik için çabalamak ve korumak.
  • Geri dönüştürülebilir ürünler kullanmaya özen göstermek ve korumak.
  • Çevre, sağlık, güvenlik, müşteri memnuniyeti ve kalite konularında daima geliştirici yeni projeler üretmek.
  • Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize iletmek ve bu uğurda ortak çalışma içinde olmaya teşvik etmek.